Program

23 kwietnia 2020

24 kwietnia 2020

9:00

Otwarcie konferencji

9:10

Anna Zubrzycki i Krystyna Boroń – Uważność w sercu. Czy pomagając innym można pomóc sobie? Czyli uważność w medycynie
60 minut, wykład

10:10

przerwa techniczna

10:20

Dorota Błaszczyk – Doświadczenie uważności w szkole. Praktyka mindfulness drogą do równowagi psychofizycznej
30 minut, wystąpienie

10:50

przerwa techniczna

11:00

Mark Hansen – Czym jest uważność dla dzieci w metodzie Eline Snel? Praktyczny wstęp do uważności dla dzieci
60 minut, wykład i pokaz treningu; tłumaczony konsekutywnie

12:00

przerwa techniczna

12:10

Magda Kasprzyk – Serce i umysł. Jak rozwijanie uważności i współczucia pomaga znaleźć spokój w niespokojnym świecie. Z doświadczeń trenera Metody Eline Snel w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi
30 minut, wystąpienie

12:40

przerwa na lunch

13:10

Beata Kamińska-Suchanek – Uważność i nastolatki. Jak praktyka mindfulness wspiera młodych ludzi i ich rodziców w okresie dojrzewania. Okiem trenera uważności Metody Eline Snel
30 minut, wystąpienie

13:40

przerwa techniczna

13:50

prof. Bogdan de Barbaro – Dlaczego w XXI wieku niełatwo być rodzicem?
60 minut, wykład

14:50

przerwa techniczna

15:00

Eline Snel – Mindfulness w edukacji: czerpiąc z wewnętrznej mądrości. Wszystko zaczyna się w tobie!
80 minut, wykład

16:20

Eline Snel – sesja pytań i odpowiedzi

16:50

Zamknięcie konferencji

17:00

Integracja (z udziałem prelegentów i uczestników)

9:00

Otwarcie konferencji

9:10

dr Stanisław Radoń – Neuro-psycho-matematyka uważności. Jak się zmienia mózg i człowiek pod wpływem praktykowania uważności
60 minut, wykład

10:10

przerwa techniczna

10:20

Ewa Orłowska – Nowe kompetencje nauczyciela – od wiedzy do mądrości
Wystąpienie

10:50

przerwa techniczna

11:00

Mark Hansen – Czym jest uważność dla nastolatków w metodzie Eline Snel? Praktyczny wstęp do uważności dla nastolatków
75 minut, wykład i pokaz treningu; tłumaczony konsekutywnie

12:15

przerwa techniczna

12:25

Beata Kamińska-Suchanek – Uważność i nastolatki. Jak praktyka mindfulness wspiera młodych ludzi i ich rodziców w okresie dojrzewania. Okiem trenera uważności Metody Eline Snel
30 minut, wystąpienie

12:55

przerwa na lunch

13:25

Magda Kasprzyk – Serce i umysł. Jak rozwijanie uważności i współczucia pomaga znaleźć spokój w niespokojnym świecie. Z doświadczeń trenera Metody Eline Snel w pracy z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi
30 minut, wystąpienie

13:55

przerwa techniczna

14:05

dr n. med. Artur Kołakowski – Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży a podejścia trzeciej fali
60 minut, wykład

15:05

przerwa techniczna

15:15

Eline Snel – Mindfulness w edukacji: czerpiąc z wewnętrznej mądrości. Wszystko zaczyna się w tobie!
80 minut, wykład

16:35

Eline Snel – sesja pytań i odpowiedzi

17:05

Zamknięcie konferencji

17:15

Integracja (z udziałem prelegentów i uczestników)

biogramy prelegentów  |   kup bilet