Prelegenci

Eline Snel

Terapeutka i trenerka. Jej przygoda z mindfulness zaczęła się od treningów uważności i medytacji dla dorosłych. Okazało się jednak, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na metodę dostosowaną do potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży. Opracowała ją więc, opierając się na swojej wieloletniej praktyce. Metoda spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w wielu krajach na całym świecie. Następnie pojawiła się potrzeba kształcenia trenerów – Eline Snel założyła więc International Academy for Mindful Teaching (2008), w której kształcą się osoby zajmujące się edukacją i opieką zdrowotną oraz psychologiczną zainteresowane wprowadzeniem elementów nauki uważności do swojej działalności. Metoda Eline Snel jest nauczana w Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, krajach Ameryki Południowej i w Hong Kongu.

Jest autorką kilku książek dla rodziców i dzieci: Uważność i spokój żabki (CoJaNaTo, 2015), Moja supermoc (CoJaNaTo, 2018) i Daj przestrzeń i bądź blisko. Mindfulness dla rodziców i ich nastolatków (CoJaNaTo, 2017). Opracowała również kilka programów treningowych i cztery podręczniki poświęcone nauczaniu uważności w różnych grupach wiekowych. Treningowi towarzyszą dwie aplikacje mobilne i program uważności, z którego dzieci mogą korzystać w samolotach linii Air France. Kolejna książka Eline Snel, której tytułu nie chce jeszcze zdradzić, ukaże się w Holandii w 2020 roku.

Po metodę Eline Snel sięgają nauczyciele, wychowawcy, rodzice, psychologowie, terapeuci, pracownicy ośrodków służby zdrowia oraz inne osoby, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą od 4 do 19 roku życia. Badania naukowe dowiodły, że metoda Eline Snel wpływa pozytywnie na dzieci, które ją praktykują, poprawiając ich samopoczucie, ucząc radzenia sobie z wahaniami nastroju, problemami z koncentracją i lękiem przed porażką. Dzięki metodzie Eline Snel dzieci uczą się skupiać na obecnej chwili, nie oceniając i nie osądzając, obserwować świat wokół siebie i analizować własne emocje i odczucia; nabywają zdolność zachowywania spokoju nawet w trudnych sytuacjach i radzenia sobie z intensywnymi emocjami. Uczą się również życzliwości dla siebie i dla innych.

Wykładu Eline Snel będzie można posłuchać na konferencji 23 i 24 kwietnia.

prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Psychiatra, psychoterapeuta. W latach 1993-2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii, w latach 2016-2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Editorial Advisory Board pisma Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autor, współautor i redaktor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii i terapii rodzin, m.in. Brzemię rodziny w schizofrenii. Próba ujęcia systemowego (1993), Schizofrenia w rodzinie (1999), Możesz pomóc (2005), Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii (2011), Konteksty psychiatrii (2014), I jak tu się dogadać (2017). Naukowo interesuje go terapia rodzin, postpsychiatria oraz kulturowy kontekst psychiatrii.

Wykładu Bogdana de Barbaro będzie można posłuchać na konferencji 23 kwietnia.

dr n. med. Artur Kołakowski

Specjalista psychiatra i specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Zawodowe doświadczenie zdobywał w Klinice Wieku Rozwojowego oraz II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje w poradniach, obecnie w Ośrodku Poza Schematami, gdzie przede wszystkim zajmuje się diagnozą i leczeniem dzieci i młodzieży. Jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, a od 2005 roku posiada certyfikat superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od wielu lat uczy psychoterapii poznawczo-behawioralnej, obecnie w Szkole Psychoterapii Crescentia.

Jest współautorem kilku książek z dziedziny psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, z których jedna, napisana wspólnie z dr Agnieszką Pisulą, zdobyła nagrodę Teofrasa za najlepszą książkę popularnonaukową.

Wykładu Artura Kołakowskiego będzie można posłuchać na konferencji 24 kwietnia.

dr Stanisław Radoń

Psychoterapeuta, psycholog religii i teolog duchowości (UPJP2, KUL). Odbył praktykę psychologiczną w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum (UJ). Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień psychologii religii: twórczość a dojrzałość (religijność osób twórczych, dojrzałość religijna, duchowość, pedagogika dialogu), medytacja (uważność, metody pomiaru, obszary zastosowań, skuteczność interwencji opartych o uważność) i doświadczenia mistyczne na podstawie neuropsychologicznych badań w świetle teorii sieci i grafów. Autor książek Religijność potencjalnych artystów w kontekście preferowanych wartości (1999, Kraków: UPJP2), Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie (2006, Kraków: WAM), Czy medytacja naprawdę działa? (2017, Kraków: WAM) – obecnie w druku Wspólny rdzeń i specyfika medytacji oraz ponad stu recenzowanych publikacji, w tym ponad pięćdziesiąt publikacji na temat uważności. Aktualnie w trakcie procesów recenzyjnych znajdują się 2 książki: Medytacja pomiędzy teorią a praktyką oraz Efektywność praktykowania różnych technik medytacji (modlitwa, medytacja chrześcijańska, medytacja buddyjska, joga i inne) – studium empiryczne. Jest ponadto autorem wielu polskich adaptacji różnych narzędzi do pomiaru uważności (Freiburg Mindfulness Inventory, Mindful Attention Awareness Scale, Five Facet Mindfulness Questionnaire, Rumination-Reflection Questionnaire, MINDSENS, Toronto Mindfulness Inventory) oraz doświadczeń mistycznych (Mystical Experience). Koordynuje prace dotyczące utworzenia ośrodka naukowo-badawczego w Krakowie: Instytutu Psychoterapii i Rozwoju Integralnego, który opiera się o techniki uważności.

Wykładu Stanisława Radonia będzie można posłuchać na konferencji 24 kwietnia.

Mark Hansen

Psycholog dziecięcy i dyrektor generalny Academy for Mindful Teaching. Ideami uważności interesuje się od czasu studiów, kiedy odkrył, że uważność ma moc odmieniania każdego obszaru życia. Włączył elementy treningu uważności do swojej pracy w szpitalach, aż wreszcie podążył drogą metody Eline Snel. Jego misją jest sprawienie, by jak najwięcej dzieci mogło spróbować uważności i przekonać się o jej pozytywnym wpływie, nauczyć się radzić sobie z emocjami i myślami i dbać o swój psychiczny dobrostan. Dorastając w środowisku, w którym duży nacisk kładzie się na wydajność i mierzalne wyniki, muszą się dowiedzieć, że to nie wszystko. Mark Hansen prowadzi treningi z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, i sam również czerpie cenną naukę z tych spotkań. Jest bliskim współpracownikiem Eline Snel. W Akademii odpowiada za codzienne zarządzanie organizacją, prowadzi również szkolenia w Holandii i innych krajach.

Wykładu Marka Hansena będzie można posłuchać na konferencji 23 i 24 kwietnia. Towarzyszyć mu będzie pokaz treningu.

Anna Zubrzycki

Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska. Praktykuje medytację buddyjską i uważność od 1993 roku. Ukończyła studia magisterskie z uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji oraz trening dla superwizorów na Uniwersytecie Bangor i w Mindfulness Association UK. Jest certyfikowaną nauczycielką MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli. Jest aktorką; w Polsce i na świecie uczy opartego na uważności treningu aktorskiego „technika koordynacji” oraz technik wokalnych. W latach 1996-2014 założyła i była główną aktorką Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia. W latach 1977-1993 była główną aktorką grupy teatralnej Gardzienice. Jest członkinią-założycielką Rokpa Polska, oddziału fundacji charytatywnej Rokpa International.

Wykładu Anny Zubrzycki będzie można posłuchać na konferencji 23 kwietnia.

Krystyna Boroń-Krupińska

Certyfikowana nauczycielka MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska. Superwizorka Mindfulness Association Polska (certyfikacja Bangor University, UK). Adiunktka w Katedrze Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi świadomości ciała i holistycznego podejścia do zdrowia. Autorka publikacji i badań związanych z wpływem podejścia body-mind na stan zdrowia psychofizycznego. Uczestniczka kursów doskonalących z zakresu pracy z ciałem i rozwoju osobistego (m.in. technika Alexandra, metoda Feldenkraisa, trening autogenny Shultza, Body-Mind Centering).

Wykładu Krystyny Boroń-Krupińskiej będzie można posłuchać na konferencji 23 kwietnia.

Dorota Błaszczyk

Nauczycielka dyplomowana. Posiada kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako wychowawca, nauczycielka klas 1-3 oraz specjalistka prowadząca zajęcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające umiejętności społeczne. Ukończyła Szkołę Trenerów „SIEĆ” – Wrocław rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale doskonali swój warsztat pracy, poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i warsztatach (m.in. Andragogika, Praca z rodziną w ujęciu systemowym, Mindfulness certyfikowany przez Mindfulness Association). Od 1 września 2009 roku pełni funkcję doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wykładu Doroty Błaszczyk będzie można posłuchać na konferencji 23 kwietnia.

Ewa Orłowska

Certyfikowana nauczycielka MBLC, MBSR oraz Mindfulness in Schools Programme.

Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska oraz w programach redukcji stresu dla dorosłych i młodzieży w Polsce i za granicą. Superwizorka Mindfulness Association Polska (certyfikacja Mindfulness Association, UK). Członek zarządu Fundacji EduMind uważność w edukacji.

Teacher trainer, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły.

Zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi komunikacji i edukacji. Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, autorka materiałów edukacyjnych.

Wykładu Ewy Orłowskiej będzie można posłuchać na konferencji 24 kwietnia.

Magda Kasprzyk

Psycholog w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Ukończyła trening MBSR oraz MBLC, nadal doskonali się w Mindfulness Association, biorąc udział w szkoleniach i odosobnieniach. Certyfikowana trenerka uważności dla dzieci i nastolatków Metody Eline Snel© w Academy for Mindful Teaching. Od 8 lat pracuje z dziećmi i nastolatkami jako nauczycielka i psycholog, a od 2017 roku jako trenerka uważności. Współpracowała przy polskiej adaptacji materiałów dla trenerów. Superwizuje się u Eline Snel. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadząc zajęcia dla studentów. Popularyzuje wiedzę o uważności dla dzieci, nastolatków i dorosłych podczas spotkań, konferencji, warsztatów oraz współprowadząc stronę Uwaga, to działa promującą uważność i trening Metodą Eline Snel. Pracą z dziećmi pasjonuje się od zawsze. Kocha z nimi odkrywać supermoc uważności.

Wykładu Magdy Kasprzyk będzie można posłuchać na konferencji 23 i 24 kwietnia.

Beata Kamińska-Suchanek

Certyfikowana trenerka uważności dla dzieci i młodzieży Metody Eline Snel. Odbyła kurs nauczycielski w Academie voor Mindful Teaching (AMT) w Holandii w 2017 roku. Treningi prowadzi pod superwizją Eline Snel. W 2014 roku ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR i od tego czasu rozwija własną praktykę m.in. biorąc udział w odosobnieniach. W 2019 roku odbyła kurs MBLC w Mindfulness Association i aktualnie jest w trakcie szkolenia nauczycielskiego w tej metodzie. Od 2007 roku prowadzi warsztaty z dziećmi i nastolatkami w szkołach i poza nimi.

Doświadczenie psychologiczne zdobywała, pracując w ośrodku szkolno-wychowawczym, szkole z oddziałami sportowymi, stowarzyszeniu działającym na rzecz dzieci i ich rodzin oraz współpracując ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wspiera rodziców i nauczycieli w pracy z dziećmi, przezwyciężaniu różnych trudności, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu szkolnym i rodzinnym. Jest zaangażowana w promowanie wiedzy o uważności wśród organizacji pozarządowych wspierających rozwój dzieci i młodzieży oraz psychologów. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych, gdzie prowadzi badania normalizacyjne testów psychologicznych do badania dzieci i młodzieży.

Wykładu Beaty Kamińskiej-Suchanek będzie można posłuchać na konferencji 23 i 24 kwietnia.


zapoznaj się z programem obu konferencji

kup bilet